Rozhovor s lékařkou MUDr. Dipoldovou

S lékařkou MUDr. Gabrielou Dipoldovou jsme hovořili o zdravotních problémech, které může způsobit onemocnění touto nemoci a jak mohou lázeňské procedury v Mariánských Lázních prospět při její léčbě.

V čem spočívá nebezpečí cukrovky?

Všichni si myslí, že cukrovka je zvýšená hladina cukru v krvi. Cukrovka neboli diabetes mellitus je způsobena nedostatkem nebo nesprávnou funkcí inzulinu v periferní tkáni, tzv. inzulinovou insufi ciencí nebo rezistencí. V 95 % se jedná o diabetes mellitus 2. typu, který se vyskytuje u velké většiny pacientů v souvislosti s životním stylem – především s obezitou, nedostatkem pohybu a velmi často je součástí tzv. metabolického syndromu, kdy kromě obezity, zvýšené hladiny glykémie (krevního cukru), je současně zvýšený krevní tlak, hladina cholesterolu a dalších tuků v krvi. To vše má za následek urychlení aterosklerózy cév (diabetická makroangiopatie) a podílí se na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt, postižení tepen dolních končetin nebo mozková mrtvice. Kromě toho postižení malých cév, tzv. diabetická mikroangiopatie, vede postupně ke snížení funkce až selhání ledvin, vzniku slepoty, postižení nervového systému. Úmrtnost u diabetiků je výrazně vyšší než u nediabetické populace ve stejné věkové skupině.

Jak mohou lázeňské procedury v Mariánských Lázních prospět při léčbě cukrovky?

Lázeňská léčba je ideálním prostředkem k ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy. Během lázeňského pobytu dochází u většiny pacientů s diabetem 2. typu ke snížení hodnot krevního cukru, krevních lipidů, poklesu krevního tlaku. Souvisí to s tím, že během lázeňského pobytu se pacient více pohybuje, chodí na procházky, dodržuje dietní režim, sníží svou hmotnost, někdy i výrazně.

Nedílnou součástí lázeňské léčby je pitná léčba, která působí pozitivně na funkci trávicího traktu a ledvin. Proto doporučujeme pití Křížového, Karolinina, Lesního nebo Rudolfova pramene. Kromě pitné léčby má velký význam léčba přírodními léčivými zdroji jako jsou minerální koupele, suché uhličité koupele, plynové injekce a slatinné zábaly. Nesmíme zapomenout ani na zdejší klima, které působí příznivě na onemocnění dýchacích orgánů.

Existuje nějaká diagnostická metoda?

Nebezpečí spočívá v tom, že velká část diabetiků o své nemoci neví, protože nebolí. Diabetes 2. typu souvisí většinou s obezitou a potom také s dědičností. Pokud se v rodině u rodičů nebo sourozenců diabetes 2. typu vyskytuje, tak s velkou pravděpodobností onemocníte i vy. Velmi často se diabetes zjistí náhodně při běžném laboratorním vyšetření nebo až při hospitalizaci pro některou z jeho komplikací.

Jakým způsobem mají pacienti s cukrovkou upravit svůj životní styl?

Cukrovka je celoživotní onemocnění, v současnosti nevíme, jak ji zcela vyléčit. Moderní diabetologie využívá široké spektrum medikamentózní terapie. V první řadě ale záleží na pacientově přístupu, protože především on je ten, kdo svou nemoc ovlivňuje. Doporučujeme především snížit hmotnost, zvýšit pohybovou aktivitu, přestat kouřit a omezit pití alkoholu, snížit hodnoty cholesterolu a krevních lipidů, kontrolovat a léčit zvýšený krevní tlak. Pokud nepomáhá úprava životosprávy
k uspokojivé kompenzaci diabetu, je nutné přidat léky.

Kalendář akcí

Garantovaná lázeňská péče