Lázeňské léčivé zdroje

Světově unikátní přírodní léčivé zdroje jsou základem účinné lázeňské péče v Karlovarské kraji.

Členové sdružení Medispa využívají pouze tyto místní léčivé zdroje a to v požadované kvalitě a množství tak, aby byla zajištěna garance kvality poskytované léčebné péče.

Přehled přírodních léčivých zdrojů v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkovo Lázních, Jáchymově a Lázních Kynžvart:


Karlovy Vary

K lázeňským procedurám jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje: termální minerální voda k pitné kúře, koupelím a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci a suchým koupelím. Spektrum léčivých zdrojů rozšiřují peloidy z lokalit Karlovarského kraje.

1. Vřídlo

Teplota 73,4 °C • obsah CO2 400 mg / l • vydatnost 2 000 l / min.

Voda je pro pitnou kúru přivedena do pěti pramenních váz ve Vřídelní kolonádě. Je zde nejen v původní teplotě (pramenní váza A), ale i ochlazená na 50 °C (pramenní váza B) a 30 °C (pramenní váza C). Jedním z pramenů Vřídla je právě ona fontána, tryskající v hale Vřídelní kolonády až do výše 12 metrů.

2. Pramen Karla IV.

Teplota 64 °C • obsah CO2 250 – 450 mg / l • vydatnost 4,8 l / min.

Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle staré pověsti si právě u tohoto pramene léčil své postižené údy sám zakladatel lázní, císař a král Karel IV. Nad pramenní vázou je umístěn reliéf „Objevení pramenů“.

3. Pramen Zámecký dolní

Teplota 61 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 2,5 l / min.

Vyvěrá uvnitř bývalé Zámecké kolonády (dnešních Zámeckých lázní), postavené dle plánů vídeňského architekta Ohmanna. Za pramenní vázou je pískovcový reliéf znázorňující „Ducha pramenů“.

4. Pramen Zámecký horní

Teplota 61 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 2,5 l / min.

Vídeňský architekt Ohmann, využil zajímavý nápad městského Pramenního úřadu – vyvést malou část  vody Dolního zámeckého pramene po řadě zásahů do jímání na úroveň o několik metrů vyšší – do pavilónku, který byl nad tímto přívodem postaven v roce 1912. Dnes jsou prameny zachyceny vrty.

5. Pramen Tržní

Teplota 62 °C • obsah CO2 500 mg / l • vydatnost 5 l / min.

Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle starých zápisů ze 16. století stávaly pravděpodobně v těchto místech první karlovarské lázně.

6. Pramen Mlýnský

Teplota 53 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 4,5 l / min.

Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Pramen samotný byl znám již v 16. století a byl se zvláštní oblibou používán ke koupelím. Nad pramenní vázou je mramorová deska s původním latinským textem „Ódy na Vřídlo“ ze začátku 16. stol. od českého humanisty Bohuslava Hasištejnského.

7. Pramen Rusalčin

Teplota 59 °C • obsah CO2 600 mg / l • vydatnost 4 l / min.

Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Původně slavný Nový pramen, který byl v 18. a 19. století středem pozornosti všech lázeňských hostí. Nad ním stávala od roku 1748 dřevěná kolonáda Nového pramene. Přímo u pramene zde tehdy ordinovali lázeňští lékaři.

8. Pramen Knížete Václava I + II

Teplota I: 64 °C; II: 60 °C • obsah CO2 500 mg / l • vydatnost I: 4 l / min. II: 2 l / min.

V roce 1784 se objevil pod skálou pramen horké vody. Skála zde sahala až do řeky Teplé. Později ustoupila stavbě Mlýnské kolonády. Pramen se podle blízké skály sv. Bernarda dříve nazýval Bernardův. Vývěr I. se nachází v Mlýnské kolonádě, vývěr II. v promenádním prostoru před kolonádou.

9. Pramen Libušin

Teplota 60 °C • obsah CO2 550 mg / l • vydatnost 3 l / min.

Je to jeden z několika léčivých pramenů, které se nacházejí v Mlýnské kolonádě. Pramen byl poprvé zachycen při stavbě Mlýnské kolonády ve sklepení pod výklenkem pro orchestr ke konci 19. století.

10. Pramen Skalní

Teplota 45 °C • obsah CO2 650 mg / l • vydatnost 2 l / min.

Původně vyvěral přímo v řece Teplé. V roce 1845 byl pramen poprvé uměle zachycen. Nový vývěr dostal jméno Skalní pramen. Ke konci 19. století byl také začleněn do promenádního prostoru u Mlýnské kolonády.

11. Pramen Svobody

Teplota 60 °C • obsah CO2 550 mg / l • vydatnost 5 l / min.

Byl objeven teprve v roce 1865 při zakládání budovy Lázní III, která stojí v jeho bezprostřední blízkosti. Brzy byl nad ním zřízen dřevěný altán.

12. Pramen Sadový

Teplota 39 °C • obsah CO2 750 mg / l • vydatnost 2 l / min.

Je mezi pacienty velmi oblíben pro vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého, a tudíž příjemně nakyslou chuť. Pramen je jímám na nádvoří VLÚ, pro pohodlí pacientů je část vody přiváděna i na úroveň vstupní haly.

13. Pramen Dorotka

Slabě mineralizovaný pramen se silnými vývěry CO2 se využívá pouze k měření.

Nachází se s v kamenném pavilonu a veřejnosti je nepřístupný. Neoficiálně bývá jako 13. pramen označován proslulý likér Becherovka.

14. Pramen Štěpánka

Teplota pouze 15 °C • celková mineralizace 6700 mg / l • obsah CO2 je větší než 1200 mg / l • vydatnost 0,2 l / min.

Původní jímka z r. 1884 v průběhu času zanikla. V roce 1993 byl pramen zachycen novým vrtem v blízkosti Parkhotelu Richmond. Není v rámci pitné kúry užíván běžně.

15. Pramen Hadí

Teplota pramene 29 °C • mineralizace 3 g / l • CO2 1600 mg / l • vydatnost 1 l / min.

Vyvěrá v Sadové kolonádě, kam byl přiveden v rámci rekonstrukce kolonády v roce 2001. Z hlediska jeho zpřístupnění veřejnosti je to nejnovější karlovarský pramen.


Mariánské Lázně

K léčebným procedurám jsou používány přírodní léčivé zdroje – studené hypotonické kyselky, které se používají k pitné kúře, inhalacím a k přípravě uhličitých a minerálních koupelí, dále rašelina, slatina a přírodní léčivý plyn – tzv. Mariin plyn, patří sem i výjimečné podhorské přírodní klima.

Křížový pramen

Obsah CO2 2 896 mg / l • mineralizace 9 600 mg / l • vydatnost 1,1 l / min.

Nejslavnější a jeden z nejstarších a nejdéle používaných pramenů. Vyvěrá v pavilonu Křížového pramene. V okolí byla v roce 1808 otevřena první lázeňská sezona Mariánských Lázní.

Ferdinandův pramen

Obsah CO2 2 508 mg / l • mineralizace 10 810 mg / l • vydatnost 15 l / min.

Má sedm vývěrů, pro pitnou léčbu se užívá Ferdinand I. Stáčí se do lahví jako stolní voda Excelsior. Vývěry se nacházejí v kolonádě Ferdinandova pramene, v městské části Úšovice.

Lesní pramen

Obsah CO2 2 631 mg / l • mineralizace 3 620 mg / l • vydatnost 15 l / min.

Vyvěrá v klasicistním pavilonu v severní části města. Pítko je na budově Nových lázní.

Ambrožův pramen

Obsah CO2 2 420 mg / l • mineralizace 630 mg / l • vydatnost 11 l / min.

Tvoří tři vývěry podobného složení. Vyvěrají v parkové prohlubni pod Centrálními lázněmi.

Rudolfův pramen

Obsah CO2 2 444 mg / l • mineralizace 2 160 mg / l • vydatnost 16 l / min.

Vyvěrá v Úšovicích v pavilonu Rudolfova pramene, pro odběr je přiveden do kolonády Rudolfova a Karolinina pramene a pavilonu Křížového pramene.

Karolinin pramen

Obsah CO2 2 600 • mineralizace 1 690 mg / l • vydatnost 20 l / min.

Vyvěrá v kolonádě Rudolfova a Karolínina pramene a přiváděn je také do pavilonu Křížového pramene.

Mariin pramen

Obsah CO2 2 864 mg / l • mineralizace 290 mg / l • vydatnost 10,5 l / min.

Vyvěrá v blízkosti Centrálních lázní, je to ve skutečnosti mocný vývěr plynu (99,7 % CO2), který se druhotně rozpouští v povrchové vodě. Pro charakteristický zápach po stopách sirovodíku se mu říkalo Smradlavý.


Františkovy Lázně

Místní sirnoželezitá slatina, užívaná ve formě slatinných zábalů, koupelí i poševních tamponů. Dalším přírodním léčivým zdrojem je minerální voda, užívaná pro svůj vysoký obsah oxidu uhličitého. Léčivý plyn (téměř čistý oxid uhličitý s velmi malou příměsí jiných plynů) z vývěru pramene Marie, je používán jednak ve formě společných suchých plynových koupelí nebo individuálních gynekologických koupelí.

Františkův pramen

Obsah CO2 1 000 mg / l • mineralizace 1 359 mg / l • vydatnost 13,6 l / min.

První a nejznámější pramen, znám již před rokem 1400, zachycen v roce 1793. Je pojmenován po prvním rakouském císaři Františku I. Vyvěrá v rondelu v dolní části hlavní lázeňské promenády.

Glauber I

Obsah CO2 2 417 mg / l • mineralizace 8 332 mg / l • vydatnost 2,2 l / min.

Vyvěrá v pavilónku u Labutího jezírka.

Glauber II

Obsah CO2 1 441 mg / l • mineralizace 5 419 mg / l • vydatnost 1,3 l / min.

Vyvěrá v dřevěném pavilónku v Dvořákovo sadech.

Glauber IV

Obsah CO2 1 534 mg / l • mineralizace 20 052 mg / l • vydatnost 0,9 l / min.

Vyvěrá ve Dvoraně Glauberových pramenů z hloubky 93 m. Je nejsilnějším léčebným pramenem tohoto druhu na světě.

Luční pramen

Obsah CO2 2 568 mg / l • mineralizace 3 443 mg / l • vydatnost – 4,49 l / min.

Je čerpán v kolonádě Solného a Lučního pramene.

Natálie

Obsah CO2 1 917 mg / l • mineralizace 1 523 mg / l • vydatnost 4 l / min.

Je čerpán v kolonádě Natáliina pramene. Má velmi příjemnou a osvěžující chuť.

Sluneční pramen

Obsah CO2 2 105 mg / l • mineralizace 7 473 mg / l • vydatnost 8,7 l / min.

Vyvěrá nedaleko Labutího jezírka.

Solný pramen

Obsah CO2 2 180 mg / l • mineralizace 2 956 mg / l • vydatnost 0,8 l / min.

Vyvěrá v kolonádě Solného a Lučního pramene.

Železnatý pramen

Obsah CO2 1 998 mg / l • mineralizace 2 890 mg / l • vydatnost 2,9 l / min.

Vyvěrá za Slatinnými lázněmi. Pro svůj vysoký obsah železa je železnatou kyselkou výborné chuti.

Pramen Žofie

Obsah CO2 1 582 mg / l • mineralizace 997,8 mg / l • vydatnost 12 l / min.

Vyvěrá za kolonádou Natáliina pramene.

Luisin pramen

Je čerpán v pavilonu Luisina pramene

Nový pramen

Vyvěrá v pavilonu u Dvorany Glauberových pramenů

Pramen Cartellieri

Vyvěrá za Slatinnými lázněmi.

Pramen Palliardi

Vyvěrá za Slatinnými lázněmi.

Pramen Glauber III

Vyvěrá ve Dvoraně Glauberových pramenů.

Pramen Marian (D-14)

Vyvěrá přímo u Císařských lázní.

Pramen Adler

Vyvěrá před kolonádou Solního a Lučního pramene.

Pramen Stanislav

Je čerpán za katolickým kostelem v parku u jezírka.

Císařský pramen

Vyvěrá v blízkosti Císařských lázní.

Nový Kostelní pramen

Vyvěrá v Dvoraně Glauberových pramenů.


Jáchymov

K lázeňským procedurám přírodním léčivým zdrojem je využívána radonová voda. Zdrojem léčivého účinku radonu – chemicky inertního plynu – je měkké ionizující záření alfa. Při jeho opakovaném působení na organizmus v malých dávkách, dochází ke stimulaci pozitivních procesů, jako je reparace poškozené DNA, regenerace tkání, zvýšení sekrece protizánětlivého kortizolu a „hormonu štěstí“ endorfinu, aktivuje se imunitní systém. Toto vše vysvětluje mimořádné léčivé účinky radonových koupelí a jejich protibolestivý účinek.

V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost v hloubce 500 m pod povrchem využívány 4 prameny:

Curie

Vydatnost 30 l / min • teplota 29 °C • aktivita radonu 5 kBq / l

Pramen C1

Vydatnost 30 l / min • teplota 29 °C • aktivita radonu 11 kBq / l

Běhounek

Vydatnost 300 l / min • teplota 36 °C • aktivita radonu 10 kBq / l

Agricola

Vydatnost 10 l / min • teplota 29 °C • aktivita radonu 20 kBq / l

Voda ze všech těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud čerpána na výšku 400 m do akumulační nádrže na patře Barbora. Z nádrže je pak radonová voda spouštěna na patro Daniel a po něm v potrubí o celkové délce cca 3 000 m vedena do jednotlivých balneoprovozů.


Lázně Kynžvart

Výjimečné klimatické podmínky, které vycházejí z polohy areálu léčebny: Podhorská oblast s nadmořskou výškou přes 700 m, nad hranicí přízemních mlh. Umístění areálu na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (vlivem jihozápadní expozice je zde o 20 – 30 % intenzivnější oslunění, ale celoročně průměrná nižší teplota vzduchu). Vysoká a stálá vlhkost vzduchu daná blízkostí smíšených lesů, produkujících lehké záporné ionty. Ideálně čisté ovzduší kontrolované vlastním měřením (celoročně minimální hodnoty oxidů síry, oxidů dusíku a polétavého prachu).

Minerální vody jsou součástí zřídelní soustavy studených kyselek uvnitř široké mariánskolázeňské zřídelní oblasti, avšak společný mají pouze hlubinný zdroj oxidu uhličitého.

Pramen Richard

Velice známá léčivá minerální voda, čirá, příjemně osvěžující chuti. Jedná se o přírodní prostou kyselku hydrogenuhličitanosírano-vápeno-hořečnatého typu, studenou, hypotonickou s vyváženým obsahem minerálů. Pramen je využit při výtoku do pitného pavilónku a je usměrněn automatem, který je spouštěn čipovou kartou nebo mincí. Pramen je využíván k zajištění pitného režimu pacientů.

Pramen Viktor a Helena

Oba léčivé prameny jsou přírodní prosté železnaté kyselky hydrogenuhličitano-vápenatohořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, vápníku a sodíku, studené, hypotonické. Oba prameny vyúsťují v pitném pavilónku.

Pramen Helena je využíván k výplachům horních cest dýchacích a kloktání a vzhledem k obdobnému složení jako mariánskolázeňský Rudolfův pramen k léčbě nefrourologických pacientů (koupele, pitné kúry).

Pramen Marie

Jímání je provedeno pouze do studny na pozemku pod lázeňským domem Šárka.

Kalendář akcí

Garantovaná lázeňská péče